Wat is Management Consultancy?

Management consultancy wordt gedefinieerd als “de praktijk van het geven van deskundig advies aan klanten over bedrijfsstrategie, organisatie, marketing, bedrijfsvoering, logistiek, financiën, informatie technologie en personeelszaken”. Dit is misschien een wat brede definitie. Het is daarom gebruikelijk om management consultancy in verschillende disciplines op te delen.

Wie zijn wij?

Wij zijn een management consultancy bureau binnen de gezondheidszorg, dat begint bij uw probleemstelling en niet bij een standaard programma. We bieden vele mogelijke oplossingen, maar welke past bij uw organisatie? Wij kennen geen standaard programma, maar leveren maatwerk. In opdracht van onze klanten maken we analyses, helpen we bij de invoering of verandering van processen en steunen u met adviseurs of interim managers.

Onze consultants hebben ruime ervaring binnen de gezondheidszorg op zowel operationeel als op tactisch niveau.

Onze werkwijze

Wij werken vanuit een visie van de klant. Wij stellen samen met u een plan op.

Deze kent de volgende fasen:

  • Probleem stelling en analyse
  • Plan van aanpak met tijdspad
  • Implementatie voorbereiding
  • Implementatie met tussenevaluatie
  • Afronding met eindevaluatie

Tijdens de uitvoering ligt de focus op het resultaat met in acht neming, de kwaliteit , de missie en visie van de organisatie, medewerkers tevredenheid en de organisatorische belangen. Hierbij ligt de uitdaging om de juiste balans te vinden tussen al deze aspecten

Onze consultants

De consultants zijn ervaren professionals met relevante kennis van (complexe) bedrijfsprocessen.

Maar het zijn bovenal mensen, mensen die doorgaans met plezier hun werk doen, mensen die graag hun expertise aanwenden om anderen te helpen, mensen die het vanzelfsprekend vinden om verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij doen, mensen waarvoor ‘lol hebben in het werk’ niet ten koste gaat van professionaliteit, maar er juist aan bijdraagt.

Kortom, mensen die het verschil maken.

“ik ben geen straaljager die volgt, maar een helikopter die het overzicht houdt”