lean management is Slimmer, Sneller en Slanker. En als het team het werk slimmer organiseert, de diensten sneller aanbiedt aan klanten en processen binnen de organisatie zo inricht, dat in de ogen van klanten alleen die dingen gedaan worden die waarde toevoegen.

Reflectie en eigenaarschap
Een fundamentele pijler van Lean management is reflectie, waarbij medewerkers uitgedaagd worden positief kritisch naar hun eigen werk en dat van hun team te kijken. Lean zorgt ervoor dat het eigenaarschap wordt neergelegd op de plek daar waar de waarde voor de klant wordt toegevoegd: op de werkvloer.

Focus op kwaliteit reduceert kosten
In een tijd dat overheden en organisaties zich bezinnen op het in balans brengen van de boekhouding en hun kerntaken, is Lean werken een zeer actueel thema. Niet door te focussen op kosten – dit zet de kwaliteit onder druk – maar juist door te focussen op het verhogen van de kwaliteit worden kosten gereduceerd. Vergroten van de tevredenheid van medewerkers en klanten, het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening én het verminderen van operationele kosten gaan bij Lean werken hand in hand.

Toepassingen van Lean management
Lean management biedt antwoord op vragen als:

  • Hoe kunnen we de aankomende jaren als organisatie bezuinigen, maar wel dezelfde hoeveelheid en kwaliteit van werk blijven leveren?
  • Hoe kunnen we als team meer resultaatgericht gaan werken?
  • Hoe kunnen we het werk goed blijven uitvoeren, maar zonder de werkdruk die we nu ervaren?
  • Hoe kunnen we als organisatie continu werken aan het verbeteren van onze dienstverlening?
  • Hoe kunnen we de kwaliteit en snelheid van onze diensten vergroten, zodat we kunnen voldoen aan de verwachtingen van onze klanten?
  • Hoe zorgen we voor een snelle doorstroming in onze processen?

Voor al deze vragen hebben wij een gepaste oplossing en antwoord!!