Projectmanagement in de gezondheidszorg

Elke organisatie heeft naast de reguliere activiteiten regelmatig projecten die uitgevoerd en aangestuurd moeten worden. Aangezien een project een tijdelijk karakter heeft, kan het wenselijk en handig zijn om hiervoor ook tijdelijk een professionele projectmanager aan te trekken.

Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden.

Projectmanagement is het werk van projectmanagers en omvat doorgaans verscheidene deelprojecten met bijbehorende teams en teamleiders.

 

Bij projecten in de gezondheidszorg kunt u denken aan:

 • Invoeren van een nieuwe werkwijze;
 • vertalen van beleid naar concrete activiteiten op de werkvloer;
 • ontwikkelen van een activiteit, cursus, interventie;
 • opzetten van een nieuwe afdeling;
 • onderzoekstraject;
 • invoeren van een nieuw systeem;
 • Verandertraject inzetten;
 • implementeren van een softwareprogramma.

 

Ook deelprojecten zoals:

 • verkennende studie (middels vragenlijsten en/of interviews)
 • oriëntatie rapport;
 • begroting;
 • evaluatie- of eindrapport;
 • projectvoorstel;
 • projectplan;
 • het schrijven van een ondernemingsplan;
 • Effectief roosteren;
 • onderzoeksvoorstel.